Kredyt konsolidacyjny w banku BZWBK

Okres kredytowania do 30 lat, kredyt udzielany jest w polskich złotych lub euro. Wkład własny w przypadku kredytu udzielanego w PLN to 20%, natomiast w przypadku euro to 30%. Kredyt może być wypłacony jednorazowa lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału kredytu.

Brak komentarzy: